Odluka o pokretanju direktnog sporazuma br 13-04-1-11-47316-21

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
22.12.2021
JRN/CPV: 
55000000 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
375,00
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
438,75
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Magros-Veletrgovina d.o.o.