Operativni program aktivnosti koje će se realizovati u okviru "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo 2019. godine