Poziv javnim ustanovama i institucijama Kantona Sarajevo za izražavanje interesa za apliciranje u projektu koji provodi UNDP i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za uklanjanje arhitektonskih barijera