Rješenje o naknadama za rad u Ekonomsko socijalnom vijeću