SOCIJALNI PROGRAM KAO SKUP MJERA I AKTIVNOSTI KOJE SU USMJERENE NA PREVENIRANJE I OTKLANJANJE STANJA SOCIJALNE NESIGURNOSTI POJEDINIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA