JU "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO

Adresa: 
Ðoke Mazalića 3
Telefon: 
+387(0)33 251-260
+387(0)33 569-135
Fax: 
033/204-177
E-mail: 
informisanje@juszzks.com.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: