KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

Adresa: 
Bjelave 52
Telefon: 
+387(0)33 209-044
+387(0)33 209-045
+387(0)33-208-352 (Socijalna služba)
Fax: 
+387(0)33 445-591
+387(0)33-208-338
E-mail: 
dombjelave@hotmail.com
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: