KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR"

Adresa: 
Aleja Bosne srebrene 7
Telefon: 
+387(0)33 777-260
+387(0)33 777-266
+387(0)33 545-922
Fax: 
+387(0)33 777-267
E-mail: 
direktor@gcs.com.ba
socijala@gcs.com.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: