JU "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"

Adresa: 
Gatačka 80
Telefon: 
+387(0)33 723-640
Fax: 
+387(0)33 723-641
E-mail: 
info@kcsr.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: