KJU "ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"

Adresa: 
Jukićeva bb
Telefon: 
+387(0)33 200-425
Fax: 
+387(0)33 200-424
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: