JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO

Adresa: 
Iznad sela Kešelji bb
Telefon: 
+387(0)33 405-165 (Centrala)
+387(0)33 635-082
+387(0)33 635-083
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: