KJU "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"

Adresa: 
Nahorevska 195
Telefon: 
+387(0)33 210-934
+387(0)33 665-212
+387(0)33 250-820
+387(0)33 250-821
E-mail: 
info@kjudom.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: