KJU "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"

Adresa: 
Bihaćka bb
Telefon: 
+387(0)33 572-050
+387(0)33 572-051
Fax: 
+387(0)33 572-050
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: