Izvršene uplate naknada korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo za juli 2013. godine

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo izvršilo je jučer (20. augusta 2013. godine) uplatu naknada za juli 2013. godine korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

Novčana sredstva su uplaćena za 14.870 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne novčane pomoći, izuzetne novčane pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za vanredno školovanje, te naknade za osposobljavanje za život i rad.

Korisnici su već od jučer (20. augusta 2013. godine) bili u mogućnosti podići pomenuta novčana sredstva sa svojih tekućih računa kod odabranih banaka.