Ministar Bandić održao radni sastanak sa predstavnicima Udruženja: Prioritetne socijalno-statusne probleme žena žrtava rata riješiti izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštiti porodica sa djecom

Aktivnosti na pripremi i izradi izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštiti porodica sa djecom, rješavanje tekuće problematike u radu udruženja „Žene žrtve rata“, te pojedinačnih socijalno-statusnih pitanja članica teme su o kojima je danas ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Mauamer Bandić razgovarao sa predsjednicom Bakirom Hasečić i predstavnicima pomenutog udruženja.

Predsjednica Hasečić je upoznala ministra Bandića sa aktivnostima i problemima sa kojima se članice ovog udruženja svakodnevno susreću, te istakla nekoliko pojedinačnih slučajeva koje ovo udruženje uz pomoć resornog ministarstva želi što prije riješiti.

Ministar Bandić je zatražio dostavljanje konkretnih podataka i obećao da će zajedno sa svojim saradnicima sve pomenute slučajeve odmah i u skladu sa zakonskim mogućnostima uzeti u prioritetno rješavanje.

„Drago mi je da sam dobio priliku da se sa vama susretnem, uz izvinjenje što se to nije desilo i ranije. Duboko susosjećam sa vašim patnjama i želja mi je da pomognem u rješavanju svih vaših problema, koliko je to u mojoj moći“, istakao je ministar Bandić, te predložio da svoja prava kojima će riješiti prioritetne životne probleme moraju pokušati riješiti sistemski, kroz inicijativu za njihovu ugradnju u postojeću legislativu ili kroz izradu novih zakonskih akata.

Naglasio je da je današnji sastanak pravi trenutak da se u tom pravcu zajednički angažuju, te zatražio da u proces izrade prijedloga izmjena i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštiti porodica sa djecom aktivno uključe jednu svoju predstavnicu koja će zajedno sa članovima radne grupe pripremiti i iznaći najkvalitetnija rješenja za izmjene ovog zakona.

Članice udruženja su prihvatile ministrov prijedlog kako bi u pomenuti zakon bio ugrađen bar dio prava čijom primjenom će uspjeti riješiti prioritetne socijalno-statusne probleme. Najavile su intenziviranje aktivnosti sa nadležnim kantonalnim ministarstvima radi rješavanja čitavog niza svojih problema među kojima su i ostvarivanje prava na banjsko-klimatsku rehabilitaciju, stambeno zbrinjavanje, subvencioniranje obrazovanja njihove djece i mnogi drugi.