Odjeljenje za socijalni rad i socijalnu zaštitu

Odjeljenje za socijalni rad i socijalnu zaštitu kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana za vršenje poslova koji se odnose na planiranje socijalne zaštite, posebnu brigu o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva; izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akta iz oblasti socijalne zaštite; predlaganje i planiranje materijalnih i drugih pretpostavki za ostvarivanje sistema socijalne zaštite u skladu sa zakonskim i drugim propisima iz ove oblasti; planiranje, programiranje i praćenje rada ustanova socijalne zaštite; staranje o materijalnim uslovima korisnika socijalne i porodične zaštite; provođenje Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom; koordinaciju u provođenju brige o korisnicima socijalne zaštite; vođenje drugostepenog upravnog postupka, nadzor nad provođenjem propisa iz oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice sa djecom i zaštite civilnih žrtava rata; propisa koji se primjenjuju na rad, organizaciju, rukovođenje, upravljanje u ustanovama, te svih podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva i ustanova; poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje konstatovanih nedostataka prilikom nadzora u radu ustanova; izrada analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga nadzora nad radom ustanova.