Pretraga

Ukupno 171
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Izmjene i dopune plana javnih nabavki Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za 2022.g. Plan nabavki
Plan javnih nabavki br 13-04/1-11-3940/22 Plan nabavki 07.03.2022
Odluka o prihvatanju ponude 13-04-1-11-47316-21 Ugovaranje i realizacija 22.12.2021 438,75 438,75 MAGROS-VELETRGOVINA d.o.o.
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma br 13-04-1-11-47316-21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2021 438,75
Odluka o prihvatanju ponude 13-04-1-11-47174-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2021 869,20 869,20 TVIN KOMERC d.o.o.
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma 13-04-1-11-47189-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2021 869,20 869,20 TVIN KOOMERC d.o.o.
Ugovor i odluka o prihvatanju ponude 13-04-1-11-47175-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2021 2.340,00 2.340,00
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma 13-04-1-11-47175-21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2021 2.340,00
Odluka o prihvatanju ponude 13-04-1-11-47177-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2021 957,00 597,00 DOPER-TECH T.R.
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma br 13-04-1-11-47177-21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2021 597,00
Ugovor i odluka o prihvatanju direktnog sporazuma 13-04-1-11-47174-0-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2021 1.382,06 1.382,06
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma 13-04-1-11-47174-21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2021 1.382,06
Odluka o prihvatanju ponude 13-04-1-11-33328-I-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2021 356,85 356,85 Oslobođenje Servisi d.o.o.
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma 13-04-1-11-33328-I-21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2021 356,85
Odluka o prihvatanju ponude br 13-04-1-11-33328-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2021 292,50 292,50 Avaz-roto press
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma 13-04-1-11-33328-21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2021 292,50
Odluka o prihvatanju ponude- br 13-04-1-11-44798-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2021 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma br 13-04-1-11-44798-21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2021 707,85
Ugovoor o nabavci br 13-04/1-11-39838/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.755,00 1.755,00 Cvijećara Vjetrtenjača
Ugovor o nabavci usluge 13-04-1-11-44799-21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2021 1.203,93 1.203,93 Oslobođenje Servisi d.o.o.
Odluka i ugovor o pokretanju direktnog sporazuma br 13-04/1-11-44799/21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2021 1.203,93
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma br 13-04-1-11-44899-21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2021 1.203,90
Odluka i ugovor o pokretanju direktnog sporazuma br 13-04/1-11-39838/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2021 1.755,00 Cvjećara Vjetrenjača
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma br 13-04/1-11-39838/21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2021 1.755,00
Odluka o prihvatanju ponude br 13-04/1-11-34341/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2021 752,90 752,90 Avaz-roto press
13-04/1-11-34341/21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.09.2021 752,90
Odluka o prihvatu ponude br 13-04/1-11-30300-3/21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2021 1.035,45
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma br 13-04-/1-11-30300-1/21 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.08.2021 1.035,00
Izmjene i dopune plana javnih nabavki Ministarstva za rad ,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2021 Plan nabavki
Odluka br 13-04/1-11-21233/20 Usluga oglašavanja u novinama793400 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2020 1.158,30 1.158,30 Avaz -roto press d.o.o.
Odluka br 13-04/1-11-2045/20 Usluge oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.06.2020 707,85
Ugovor br 13-04/1-11-10034/20 Podrška u radu sa jedinstvenom bazom podataka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 497,25 497,25 COMP IT d.o.o.
Ugovor br 13-04/1-11-9842/20 Nabavka prirodne izvorske vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 395,93 395,93 Corto d.o.o.
Plan javnih nabavki MRSRI KS za 2020. godinu Plan nabavki
izmjene i dopune plana javnih nabavki MRSRI KS za 2019.god Plan nabavki
Obrazac praćenja i realizacije ugovora Javnih Nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Ugvor br 13-04/1-14-45016/19 Usluge nabavke informatičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 7.019,03 7.019,03 DIDAKTA d.o.o.
Odluka 13-04/1-14-45016/19 Usluge nabavke informatičke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019 7.019,03
Odluka br 13-04/1-14-44804/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 905,00 905,00 Alpiko d.o.o.
Ugovor br 13-04/1-14-44451/19 Usluge savjetodavne podrške Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 7.020,00 7.020,00 Institut za razvoj mladih "KULT"
Odluka br 13-04/1-14-44451/19 Usluge Savjetodavne podrške u procesu akreditacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2019 7.020,00
Ugovor br13-04/1-14-43080/19 Usluge stručnog usavršavanja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.12.2019 200,00 200,00 Association Euro Connecta d.o.o.
Odluka br 13-04/1-14-43080/19 Usluga stručnog osposobljavanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2019 200,00
Ugovor br 13-04/1-14-41989/19 Usluge stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.11.2019 145,00 145,00 REC d.o.o.
Odluka br 13-04/114-41989/19 Usluga stručnog osposobljavanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2019 145,00
Ugovor br 13-04/1-14-41894/19 Usluge stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 500,00 500,00 Revicon d.o.o.
Odluka br 13-04/1-14-41894/19 Usluge stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 500,00 500,00
Odluka br 13-04/1-14-41894/19 Usluge Edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2019 500,00
Odluka br 13-14/1-14-41756-1/19 o nabavci Usluge oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o.
Ugovor br 13-04/1-14-38845 Usluge Edukacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 630,00 630,00 Kventum d.o.o.
Ukupno po stranici 28.693,07 31.164,85 32.559,85