Pretraga

Ukupno 191
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama 2 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2016 1.050,00 1.050,00 Interquality d.o.o.
Ugovor o pružanju usluga edukacije od 23.11.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2016 1.050,00 1.050,00 Interquality d.o.o. Sarajevo
Ugovor za isporuku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva za rad,socijalnu politiku, raseljana lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 29.11.2016 2.798,64 2.798,64 FEF export import d.o.o. Sarajevo
Ugovor za isporuku poklon-suvenira za potrebe Ministarstva za rad ,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 05.12.2016 1.538,55 1.538,55 Zlatar-Juvelir Since 1927 Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga edukacije od 06.12.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2016 600,00 600,00 Revicon d.o.o.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2016 600,00 600,00 Revicon d.o.o.
Ugovor za isporuku računarske opreme za potrebe Ministarstva br 1210-16 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.10.2016 1.339,97 1.339,97 Kamer Commerce-Plus.ba d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma 13-14-29380 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 05.10.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz anexa II dio B zakona o javnim nabavkama BiH od 16.09.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 16.09.2016 290,00 16.09.2016 290,00 290,00 Feb Sarajevo dd
Ugovor o pružanju usluga edukacije 1 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 16.09.2016 580,00 580,00 FED Sarajevo-Društvo za izdavačku instruktivno obrazovnu uslužnu i trgovinsku djelatnost
Ugovor o isporuci računarske opreme za potrebe Ministarstva 28.09.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.09.2016 1.339,97 1.339,97 Kamer Comerce-Plus.ba d.o.o., Sarajevo
Obrazac za praćenje i realizaciju ugovora ministarstva za 2019.godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.07.2016 01.07.2016
Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2017 01.07.2016
Ugovo za isporuku računarske opreme 20.06.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 20.06.2016 2.727,10 2.727,10 Kamer Comerrce-Plus.ba doo
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma -nabavka informatičke opreme 20.06.2016 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 20.06.2016
Ugovor o pružanju usluga edukacije 27.05.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 10.06.2016 1.404,00 1.404,00 Serda d.o.o., Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B zakona o javnim nabavkama BiH broj 13-14-747-16 od 06.06.2016 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 06.06.2016
Ugovor o pružanju usluga edukacije 08.06.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 08.06.2016 150,00 150,00 Revicon d.o.o.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br 13-14-1966616 za usluge anex II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 10.05.2016 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 10.05.2016
Ugovor o pružanju usluga edukacije broj:13-14-594/16 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 16.05.2016 340,00 340,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-14-594/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 16.01.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br 13-14-747/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 10.05.2016
Ugovor o pružanju usluga edukacije 13-14-747/16 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 16.05.2016 340,00 340,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
Obrazac praćenja realizacije ugovora Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016
Obrazac praćenja realizacije ugovora okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016
Ugovor o pružanju usluga edukacije 18.04.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 18.04.2016 1.404,00 1.404,00 Serda d.o.o.
Ugovor o pružanju usluge edukacije od 15.04.2016. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 15.04.2016 120,00 120,00 Revicon d.o.o.
Ugovor o pružanju usluge objave obavještenja 21.03.2016 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2016 21.03.2016 1.158,30 1.158,30 Avaz roto pres d.o.o. , Sarajevo
Odluka 13-14-12468/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 16.04.2016
Odluka 13-14-607/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 21.04.2016
Ugovor o pružanju usluga edukacije Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.03.2016 05.02.2016 329,99 329,99 Društvo za unutrašnju i spoljnju trgovinu i finansijske usluge "Babel" d.o.o.
Ugovor o isporuci računarske opreme Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.03.2016 01.09.2016 1.220,90 1.220,90 Kamer Comerce d.o.o. Sarajevo
Obrazac praćenja i realizacije ugovora okvirnog sporazuma ministarstva Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.03.2016
Obrazac praćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 17.02.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 16.02.2016
JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje projekta ostalih udruženja iz oblasti rada socijalne politike,raseljenih lica i izbjeglica sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2015 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.02.2016
Obrazac za praćenje realizacije ugovora okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.10.2015
JAVNI POZIV - za finansiranje -sufinansiranje rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i ostalih udruženja iz oblasti socijalne zaštite sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 856-1-1-3-13/13 (Ugovor o nabavci i isporuci ogrevnog drveta tvrdih lisćara bukve I klase) Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Obavještenje o nabavci i isporuci hljeba za potrebe javnih kuhinja na području KS Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Obavještenje o nabavci i isporuci ne zaleđenog svježeg junećeg mesa bez kosti za potrebe Javnih kuhinja na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ukupno po stranici 290,00 20.381,42 20.381,42