Tenderska dokumentacija za nabavku junećeg mesa bez kosti za potrebe korisnika javnih kuhinja Kantona Sarajevo