Propisi MRSRI

Ukupno 31 - 60 od 216
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 83_09
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_05
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36-14, PDF icon 37-14 ispravka
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39_14
Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 102_13, PDF icon 9_14, PDF icon 13_14, PDF icon 8_15, PDF icon 91_15
Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 36_08, PDF icon 87_12
Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' PDF icon 6_92, 8_93, 13_94
Zakon o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 10_08, PDF icon 9_10, PDF icon 44_11, PDF icon 7_13, PDF icon 65_13
Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_98
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_14- prečišćeni tekst, PDF icon 38_16, PDF icon 44_17, PDF icon 28_18
Zakon_o_volontiranju_FBiH 110_12 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_volontiranju_fbih_110_12.pdf
Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 111_12
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2_98, PDF icon 48_99
Zakon o doprinosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_98, PDF icon 54_00, PDF icon 16_01, PDF icon 37_01, PDF icon 1_02, PDF icon 17_06, PDF icon 14_08, PDF icon 91_15, PDF icon 104_16, PDF icon 34_18
Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_10
Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_15
Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 26_16
Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18_13, PDF icon 26_13. - Ispravka
Zakon o Hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19_17
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' PDF icon 41_01, PDF icon 22_05, PDF icon 09_08
Zakon o budžetima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102_13, PDF icon 9_14 - Ispravka, PDF icon 13_14, PDF icon 8_15, PDF icon 91_15, PDF icon 102_15, PDF icon 104_16, PDF icon 5_18
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14_12
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 44_16, PDF icon 50_16
Uredba o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 04_05, PDF icon 07_08, PDF icon 37_13, PDF icon 51_14, PDF icon 8_18, PDF icon 9_19
Uredba o načinu ostvarivanja pomoći za održivi povratak 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3_14, PDF icon 30_17, PDF icon 43_19
Uredba o regulisanju troškova dženaze_sahrane_ukopa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31_17