Propisi MRSRI

Ukupno 31 - 60 od 266
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_05
Dokument okvirnog budžeta 2019. - 2021. Interni dokument PDF icon dokument_okvirnog_budzeta_2019_2021.pdf
Zakon o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 10_08, PDF icon 9_10, PDF icon 44_11, PDF icon 7_13, PDF icon 65_13
Zakon o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_05 -Precisceni tekst
Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_14
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29_03, PDF icon 23_04, PDF icon 39_04, PDF icon 54_04, PDF icon 67_05, PDF icon 8_06, PDF icon 4_12, PDF icon 99_15
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/19 PDF icon 31_16, PDF icon 45_19
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39_14
Zakon o namještenicima 'Službene novine FBiH' PDF icon 49_05
Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_16
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' PDF icon 36_99, PDF icon 54_04, PDF icon 39_06, PDF icon 14_09, PDF icon 45_16, PDF icon 40_18
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 83_09
Budzet Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o slobodi pristupa informacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 32_01, PDF icon 48_11
Zakon o računovodstvu i reviziji u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 42_04
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12_03, PDF icon 34_03, PDF icon 65_13
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36-14, PDF icon 37-14 ispravka
Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7_09
Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_98
Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 102_13, PDF icon 9_14, PDF icon 13_14, PDF icon 8_15, PDF icon 91_15
Zakon o udruženjima i fondacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 45_02
Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' PDF icon 6_92, 8_93, 13_94
Zakon o porezu na dodatu vrijednost 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 9_05, PDF icon 35_05, PDF icon 100_08, PDF icon 33_17
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_14- prečišćeni tekst, PDF icon 38_16, PDF icon 44_17, PDF icon 28_18, PDF icon 52_21
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26_16, PDF icon 89_18
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2_98, PDF icon 48_99
Zakon o deviznom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 47_10
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' PDF icon 41_01, PDF icon 22_05, PDF icon 09_08
Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00