Propisi MRSRI

Ukupno 241 - 270 od 311
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 30_98, PDF icon 49_98, PDF icon 5_00
Uputstvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa trezora 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_16
Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12_03, PDF icon 26_04
Uputstvo o uspostavljanju i vođenju sistema kvalifikacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 96_14
Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34_05
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Program interventne podrške socijalno najugroženijim licima i porodicama u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa Interni dokument PDF icon Program
Plan integriteta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Interni dokument PDF icon Plan integriteta 2022., PDF icon Plan integriteta 2023.
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu Interni dokument PDF icon Program
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38_21 PDF icon 38_21
Program podrške licima u stanju socijalne potrebe u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15_21 PDF icon 15_21
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_19
Program stambenog zbrinjavanja raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe koje su privremeno smještene u Kolektivnom centru Hrasnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/21 PDF icon 21_21, PDF icon 7_22
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/22 PDF icon 37_22
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Procedure o tokovima računovodstvene dokumentacije Interni dokument PDF icon Procedure
Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Vodič, PDF icon Index registar informacija
Interna procedura broj 3. za izradu opštih akata javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Interni dokument PDF icon Interna procedura br 3.
Interna procedura broj 2. za davanje odgovora na zastupnička pitanja i inicijative u Ministarstvu Interni dokument PDF icon Interna procedura br 2.
Procedura za povrat vlastitih prihoda koji u cjelosti pripadaju budžetskom korisniku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3_09
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravila Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon Pravila od 06.02.2018., PDF icon Pravila od 08.07.2019.
Pravila Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon Pravila od 07.02.2007, PDF icon Pravila od 12.03.2008., PDF icon Pravila od 24.11.2010, PDF icon Pravila od 29.09.2011., PDF icon Pravila od 27.11.2012., PDF icon Pravila od 29.01.2014., PDF icon Pravila od 03.06.2019., PDF icon Pravila od 26.02.2021.
Naredba o iznosima po zakonu o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_16, PDF icon 31_16, PDF icon Saopcenje 21_19
Opšti Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 54_05, PDF icon 62_08
Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_17
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_15
Saopćenje o prosječnim potrebama osobe koja zahtijeva izdržavanje s obzirom na troškove života 'Službene novine FBiH' 20/21 PDF icon 20_21
Računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32_08
Statut Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon Statut
Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla 'Službene novine FBiH' PDF icon 5_07
Pravila Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Statut (stavljen van snage), PDF icon Pravila od 19.11.2019.
Poslovnik o radu Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Interni dokument PDF icon Poslovnik