Propisi MRSRI

Ukupno 241 - 270 od 294
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_19
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu Interni dokument PDF icon Program
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Procedura za povrat vlastitih prihoda koji u cjelosti pripadaju budžetskom korisniku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3_09
Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Vodič, PDF icon Index registar informacija
Procedure o tokovima računovodstvene dokumentacije Interni dokument PDF icon Procedure
Interna procedura broj 3. za izradu opštih akata javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Interni dokument PDF icon Interna procedura br 3.
Interna procedura broj 2. za davanje odgovora na zastupnička pitanja i inicijative u Ministarstvu Interni dokument PDF icon Interna procedura br 2.
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_15
Saopćenje o prosječnim potrebama osobe koja zahtijeva izdržavanje s obzirom na troškove života 'Službene novine FBiH' 20/21 PDF icon 20_21
Lista kategorije registraturne i arhivske građe sa rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Lista kategorije registraturne i arhivske građe
Memorandum o saradnji zaključen između Save the children, Ministarstva i JU "Kantonalni centar za socijalni rad" od 01.10.2021. godine Interni dokument PDF icon Memorandum o saradnji
Lista miritelja i arbitara sa koje se imenuju miritelji i arbitri u mirovna i arbitražna vijeća formirana za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/22 PDF icon 2_22
Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla 'Službene novine FBiH' PDF icon 5_07
Statut Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon Statut
Poslovnik o radu Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Interni dokument PDF icon Poslovnik
Pravila Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Statut (stavljen van snage), PDF icon Pravila od 19.11.2019.
Pravila Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon Pravila od 25.07.2014., PDF icon Pravila od 18.05.2017., PDF icon Pravila od 18.06.2019., PDF icon Pravila od 04.08.2020.
Naredba o iznosima po zakonu o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_16, PDF icon 31_16, PDF icon Saopcenje 21_19
Kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_03, PDF icon 27_07, PDF icon 18_18
Pravila Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon Pravila od 26.11.2013., PDF icon Pravila od 15.07.2019., PDF icon Pravila od 05.12.2022.
Lista miritelja i arbitara sa koje se imenuju miritelji i arbitri u mirovna i arbitražna vijeća formirana za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_22
Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 74_12
Pravila Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon Pravila od 30.08.2018., PDF icon Pravila od 28.06.2019.
Memorandum o saradnji zaključen između Save the children, Ministarstva i JU "Kantonalni centar za socijalni rad" od 14.05.2020. godine Interni dokument PDF icon Memorandum o saradnji
Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_17
Pravila Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon Pravila od 07.03.2014., PDF icon Pravila od 27.11.2017., PDF icon Pravila od 17.05.2018., PDF icon Pravila od 17.06.2019., PDF icon Pravila od 01.09.2020., PDF icon Pravila od 16.05.2022.
Pravila Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon Pravila od 06.02.2018., PDF icon Pravila od 08.07.2019.
Opšti Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 54_05, PDF icon 62_08
Pravila Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon Pravila od 07.02.2007, PDF icon Pravila od 12.03.2008., PDF icon Pravila od 24.11.2010, PDF icon Pravila od 29.09.2011., PDF icon Pravila od 27.11.2012., PDF icon Pravila od 29.01.2014., PDF icon Pravila od 03.06.2019., PDF icon Pravila od 26.02.2021.
Lista za izbor članova Mirovnog vijeća za područje kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_17, PDF icon 8_20