Propisi MRSRI

Ukupno 91 - 120 od 294
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50_17, PDF icon 2_18 - ispravka, PDF icon 32_22
Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_18
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_16
Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41_16, PDF icon 46_16 - Ispravka, PDF icon 5_17, PDF icon 50_17
Uredba o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_14
Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/17 PDF icon 14_17
Uredba o sufinansiranju troškova podstanarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9 PDF icon 9_20
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o obilježavanju “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o dodjeli jednokratne pomoći u budžetskoj 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15_22 PDF icon 15_22, PDF icon Obrazac
Odluka o obilježavanju "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za imenovanje Komisije za provođenje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udr 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/21 PDF icon 20_21
Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_03, PDF icon 21_04 - Ispravka, PDF icon 10_05, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13
Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2020. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon 15_21
Odluka o vrsti, iznosu, uslovima i načinu dodjele jednokratne pomoći u budžetskoj 2020. godini Interni dokument PDF icon Odluka, PDF icon Obrazac
Odluka o oslobađanju troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12_04 - Precisceni tekst, PDF icon 27_04
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_04, PDF icon 31_07, PDF icon 30_08, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13, PDF icon 11_13 - Ispravka
Odluku o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za imenovanje komisija za realizaciju pojedinačnih podsticajnih mjera definisanih programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/21 PDF icon 27_21
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13
Odluka o naknadi za rad supervizora 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/21 PDF icon 22_21
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu dodjelu novčanih sredstava za održivi povratak za povratnike van Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13
Odluka o utvrđivanju teksta izjave supervizora 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/21 PDF icon 22_21
Odluka o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_22
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera i nabavke građevina utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/21 PDF icon 13_21, PDF icon 52_21
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29_09, PDF icon 20_16
Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem omogućavanja javnih stambenih rješenja" u okviru projekta CEB II 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/22 PDF icon 31_22, PDF icon 34_22
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13, PDF icon 52_20
Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu 'Službene novine FBiH' 3/22 PDF icon 3_22.pdf
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11_12, PDF icon 5_13