Propisi MRSRI

Ukupno 91 - 120 od 312
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_14
Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_17, PDF icon 22_19, PDF icon 19_22
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine FBiH' PDF icon 63_10, PDF icon 22_11, PDF icon 66_11, PDF icon 51_12, PDF icon 99_22, PDF icon 15_23, PDF icon 68_23
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14_12
Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće 'Službene novine FBiH' 106_21 PDF icon 106_21
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 44_16, PDF icon 50_16
Uredba o sufinansiranju troškova podstanarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9 PDF icon 9_20
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39_16
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/21 PDF icon 19_21, PDF icon 10_22
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 72_04, PDF icon 75_09
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_19 - stavljena van snage, PDF icon 21_19 - stavljena van snage, PDF icon 19_21, PDF icon 10_22, PDF icon 28_23
Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_18
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20_98
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13, PDF icon 52_20
Odluka o naknadi za rad miritelja, arbitara i tehničkog lica za obavljanje administrativnih poslova za mirovno vijeće i arbitražno vijeće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/22 PDF icon 16_22
Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2023. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11_24 PDF icon 11_24
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 19_11, PDF icon 5_13
Odluka o dodjeli jednokratne pomoći u budžetskoj 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15_22 PDF icon 15_22, PDF icon Obrazac
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11_12, PDF icon 29_12, PDF icon 5_13
Odluka o obilježavanju “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_03
Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2020. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon 15_21
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22_13, PDF icon 51_15, PDF icon 11_17, PDF icon 40_23
Odluka o iznosu najniže plaće za 2024. godinu 'Službene novine FBiH' 101/23 PDF icon 101_23
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23_21, PDF icon 52_21, PDF icon 32_22, PDF icon 1_23 - Prečišćeni tekst
Odluku o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za imenovanje komisija za realizaciju pojedinačnih podsticajnih mjera definisanih programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/21 PDF icon 27_21
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu dodjelu novčanih sredstava za održivi povratak za povratnike van Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o naknadi za rad supervizora 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/21 PDF icon 22_21
Odluka o obilježavanju “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/22 PDF icon 37_22
Odluka o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_22