Propisi MRSRI

Ukupno 91 - 120 od 266
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_16
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39_16
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 72_04, PDF icon 75_09
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o naknadi za rad supervizora 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/21 PDF icon 22_21
Odluka o vrsti, iznosu, uslovima i načinu dodjele jednokratne pomoći u budžetskoj 2020. godini Interni dokument PDF icon Odluka, PDF icon Obrazac
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29_12, PDF icon 11_17, PDF icon 8_18
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 19_11, PDF icon 5_13
Odluku o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za imenovanje komisija za realizaciju pojedinačnih podsticajnih mjera definisanih programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/21 PDF icon 27_21
Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2019. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_19, PDF icon 42_19, PDF icon 15_20
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13, PDF icon 52_20
Odluka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o smještaju socijalno ugroženih osoba žrtava nasilja u porodicu u "Sklonište za zlostavljane ženu i djecu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/21 PDF icon 33_21
Odluka (Mjesecna cijena naknade boravka djece s poteskocama koja paralelno koriste usluge JU "Djeca Sarajeva" i specijalne predskolske ustanove) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35_19
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22_13, PDF icon 51_15, PDF icon 11_17
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13
Odluka o osnivanju koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/20 PDF icon 17_20, PDF icon 24_21
Odluka o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za imenovanje Komisije za provođenje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udr 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/21 PDF icon 20_21
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13
Odluka o obilježavanju "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o davanju saglasnosti JU "Djeca Sarajeva" na visinu mjesečne cijene za boravak djece u vrtiću 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_15
Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u Institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95_10
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_04, PDF icon 31_07, PDF icon 30_08, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13, PDF icon 11_13 - Ispravka
Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_03, PDF icon 21_04 - Ispravka, PDF icon 10_05, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11_12, PDF icon 5_13
Odluka o vrsti, iznosu, uslovima i načinu dodjele jednokratne pomoći u budžetskoj 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/21 PDF icon 8_21 , PDF icon Obrazac
Odluka o obilježavanju “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29_09, PDF icon 20_16
Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2020. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon 15_21
Odluka o utvrđivanju najniže satnice u Fedraciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22_08
Odluka o davanju saglasnosti na listu supervizora 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12_19