Propisi MRSRI

Ukupno 181 - 210 od 311
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o radu Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo (van snage) Interni dokument PDF icon Pravilnik od 23.11.2007. (van snage), PDF icon Pravilnik od 19.05.2008. (van snage), PDF icon Pravilnik od 22.10.2009. (van snage), PDF icon Pravilnik od 30.12.2014. (van snage)
Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_17, PDF icon 21_17, PDF icon 24_17
Pravilnik o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_10
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 68_08, PDF icon 4_10, PDF icon 86_10, PDF icon 10_11, PDF icon 53_11, PDF icon 20_12, PDF icon 27_13, PDF icon 71_13, PDF icon 90_13, PDF icon 45_14, PDF icon 52_16, PDF icon 59_16, PDF icon 38_17, PDF icon 3_18, PDF icon 30_18
Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok u javnim kuhinjama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_17
Pravilnik o javnim nabavkama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20_23 PDF icon 20_23
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 14.10.2014., PDF icon Pravilnik od 05.03.2015.
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad staratelja i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_18
Pravilnik o nabavkama roba za potrebe korisnika Javnih kuhinja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik, PDF icon Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika
Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna/budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 69_14, PDF icon 14_15, PDF icon 4_16, PDF icon 19_18
Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21_17, PDF icon 50_19, PDF icon 31_22
Pravilnik o radu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata 'Službene novine FBiH' 5/24 PDF icon 5_24
Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 06.11.2015., PDF icon Pravilnik od 17.12.2019., PDF icon Pravilnik od 21.12.2022.
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izrečenim zaštitnim mjerama, osobama koje su štićene zaštitnom mjerom i o nasilnim osobama kojima su izrečene zaštitne mjere 'Službene novine FBiH' PDF icon 95_13
Pravilnik o reprezentaciji i poklonima u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik
Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 60_14
Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 27.10.2014. (van snage), PDF icon Pravilnik od 21.01.2015. (van snage), PDF icon Pravilnik od 18.02.2016. (van snage), PDF icon Pravilnik od 22.12.2022., PDF icon Pravilnik od 23.10.2023., PDF icon Pravilniik od 06.05.2024.
Pravilnik o sukobu interesa za uposlene u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_19
Pravilnik o postupku za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama i udruženjima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/22 PDF icon 16_22
Pravilnik o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_16
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_19, PDF icon 4_24
Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" (van snage) Interni dokument PDF icon Pravilnik od 05.10.2007. (van snage), PDF icon Pravilnik od 19.11.2007. (van snage), PDF icon Pravilnik od 19.09.2008. (van snage), PDF icon Pravilnik od 19.03.2009. (van snage), PDF icon Pravilnik od 25.02.2010. (van snage), PDF icon Pravilnik od 29.04.2010. (van snage), PDF icon Pravilnik od 26.07.2012. (van snage), PDF icon Pravilnik od 27.10.2014. (van snage), PDF icon Pravilnik od 20.11.2014. (van snage), PDF icon Pravilnik od 21.01.2015. (van snage)
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik
Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 90_14
Pravilnik o minimumu stambenih uvjeta za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u svrhu povratka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 93_06
Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon Pravilnik od 30.08.2018. (van snage), PDF icon Pravilnik od 08.07.2019. (van snage), PDF icon Pravilnik od 28.04.2020. (van snage), PDF icon Pravilnik od 16.11.2022., PDF icon Pravilnik od 08.11.2023.
Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/17 PDF icon 9_17, PDF icon 21_17, PDF icon 24_17
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 96/19 PDF icon 96_19
Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koja su obavezna primjenjivati Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 21_15
Pravilnik o postupku akreditiranja organizatora volontiranja 'Službene novine FBiH' 39/13 PDF icon 39_13