Propisi MRSRI

Ukupno 181 - 210 od 294
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25_13, PDF icon 47_18, PDF icon 29_20
Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon Pravilnik od 30.08.2018. (van snage), PDF icon Pravilnik od 08.07.2019. (van snage), PDF icon Pravilnik od 28.04.2020. (van snage), PDF icon Pravilnik od 16.11.2022.
Pravilnik o evidenciji unutarnjeg duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_09
Pravilnik o provođenju supervizije u ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44_19
Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 26.02.2018., PDF icon Pravilnik o radu od 02.08.2019., PDF icon Pravilnik od 16.05.2022., PDF icon Pravilnik od 21.12.2022.
Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nadzora u ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11_11
Pravilnik o evidenciji garancija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_09
Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 30.01.2017. (van snage), PDF icon Pravilnik o radu od 28.08.2019. (van snage), PDF icon Pravilnik od 20.12.2022.
Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_17
Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11_11, PDF icon 9_22
Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33_16, PDF icon 89_16, PDF icon 9_17, PDF icon 33_17, PDF icon 67_17, PDF icon 9_18, PDF icon 27_18, PDF icon 55_18
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine sredstava kojima se finansiraju/sufinansiraju troškovi pripreme i distribucije toplog obroka u javnim kuhinjama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46_19, PDF icon 20_23
Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_18
Pravilnik o radu Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 14.08.2018. (stavljen van snage), PDF icon Pravilnik od 11.09.2019. (stavljen van snage), PDF icon Pravilnik od 25.02.2022., PDF icon Pravilnik od 24.11.2022.
Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju troškova rada javnih kuhinja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18_07
Pravilnik o prevenciji i sprečavanju korupcije u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije, te zaštiti lica koje prijavi korupciju u Ministarstvu Interni dokument PDF icon Pravilnik
Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 64_08, PDF icon 81_08, PDF icon 98_15, PDF icon 6_17, PDF icon 38_17, PDF icon 39_18
Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 31_18
Pravilnik o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho fizičkom razvoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26_08, PDF icon 5_12, PDF icon 4_15, PDF icon 4_18, PDF icon 36_22
Pravilnik o ocjenjivanju oštećenja organizma civilnih žrtava rata i nesposobnosti za privređivanje članova porodice civilnih žrtava rata u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice 'Službene novine FBiH' 55_06 PDF icon 55_06
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 68_08, PDF icon 4_10, PDF icon 86_10, PDF icon 10_11, PDF icon 53_11, PDF icon 20_12, PDF icon 27_13, PDF icon 71_13, PDF icon 90_13, PDF icon 45_14, PDF icon 52_16, PDF icon 59_16, PDF icon 38_17, PDF icon 3_18, PDF icon 30_18
Pravilnik o obilježavanju "Dječije Nedjelje" u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/2019 PDF icon 1_19, PDF icon 37_20, PDF icon 38_21, PDF icon 35_22
Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_17, PDF icon 21_17, PDF icon 24_17
Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna/budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 69_14, PDF icon 14_15, PDF icon 4_16, PDF icon 19_18
Pravilnik o javnim nabavkama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20_23 PDF icon 20_23
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad staratelja i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_18
Pravilnik o nabavkama roba za potrebe korisnika Javnih kuhinja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik, PDF icon Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika
Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_21
Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 60_14
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izrečenim zaštitnim mjerama, osobama koje su štićene zaštitnom mjerom i o nasilnim osobama kojima su izrečene zaštitne mjere 'Službene novine FBiH' PDF icon 95_13