Propisi MRSRI

Ukupno 151 - 180 od 311
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju troškova rada javnih kuhinja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18_07
Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana učinilaca nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 63_17
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik 2017. stavljen van snage 25.07.2022., PDF icon 32_22, PDF icon 37_22, PDF icon 42_23, PDF icon 51_23
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 90_14
Pravilnik o obavezama organizatora volontiranja, sadržaju i načinu podnošenja izvještaja 'Službene novine FBiH' 39/13 PDF icon 39_13
Pravilnik o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho fizičkom razvoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26_08, PDF icon 5_12, PDF icon 4_15, PDF icon 4_18, PDF icon 36_22
Pravilnik o obilježavanju "Dječije Nedjelje" u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/2019 PDF icon 1_19, PDF icon 37_20, PDF icon 38_21, PDF icon 35_22
Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 30_14
Pravilnik o izgledu i načinu izdavanja volonterske knjižice 'Službene novine FBiH' 39/13 PDF icon 39_13
Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39_15
Pravilnik o federalnoj nagradi za volontiranje 'Službene novine FBiH' 39/13 PDF icon 39_13
Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_21
Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_17
Pravilnik o konsolidovanim finansijskim izvještajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 23_11, PDF icon 5_15
Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24_10, PDF icon 46_15, PDF icon 9_16 , PDF icon 9_22
Pravilnik o radu Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik od 07.11.2016., PDF icon Pravilnik od 22.02.2018., PDF icon Pravilnik od 16.03.2018., PDF icon Pravilnik od 14.08.2018.
Pravilnik o obliku, sadžaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_14
Pravilnik o vrsti stručne spreme i proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49_18, PDF icon 22_19
Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22_13, PDF icon 34_14, PDF icon 8_15
Pravilnik o postupku i načinu rada organa medicinskog vještačenja u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_03, PDF icon 25_03
Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik od 10.12.2010. (van snage), PDF icon Pravilnik od 30.12.2014. (van snage), PDF icon Pravilnik od 18.11.2022.
Pravilnik o evidenciji vanjskog duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_09
Pravilnik o provođenju supervizije u ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44_19
Pravilnik o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_10
Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok u javnim kuhinjama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_17
Pravilnik o radu Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo (van snage) Interni dokument PDF icon Pravilnik od 23.11.2007. (van snage), PDF icon Pravilnik od 19.05.2008. (van snage), PDF icon Pravilnik od 22.10.2009. (van snage), PDF icon Pravilnik od 30.12.2014. (van snage)
Pravilnik o evidenciji unutarnjeg duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_09
Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21_17, PDF icon 50_19, PDF icon 31_22
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 14.10.2014., PDF icon Pravilnik od 05.03.2015.
Pravilnik o evidenciji garancija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_09