Propisi MRSRI

Ukupno 151 - 180 od 294
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 14.10.2014., PDF icon Pravilnik od 05.03.2015.
Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39_15
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_19
Pravilnik o izgledu i načinu izdavanja volonterske knjižice 'Službene novine FBiH' 39/13 PDF icon 39_13
Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 06.11.2015., PDF icon Pravilnik od 17.12.2019., PDF icon Pravilnik od 21.12.2022.
Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_17
Pravilnik o konsolidovanim finansijskim izvještajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 23_11, PDF icon 5_15
Pravilnik o federalnoj nagradi za volontiranje 'Službene novine FBiH' 39/13 PDF icon 39_13
Pravilnik o minimumu stambenih uvjeta za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u svrhu povratka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 93_06
Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 27.10.2014. (van snage), PDF icon Pravilnik od 21.01.2015. (van snage), PDF icon Pravilnik od 18.02.2016. (van snage), PDF icon Pravilnik od 22.12.2022.
Pravilnik o obliku, sadžaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_14
Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" (van snage) Interni dokument PDF icon Pravilnik od 05.10.2007. (van snage), PDF icon Pravilnik od 19.11.2007. (van snage), PDF icon Pravilnik od 19.09.2008. (van snage), PDF icon Pravilnik od 19.03.2009. (van snage), PDF icon Pravilnik od 25.02.2010. (van snage), PDF icon Pravilnik od 29.04.2010. (van snage), PDF icon Pravilnik od 26.07.2012. (van snage), PDF icon Pravilnik od 27.10.2014. (van snage), PDF icon Pravilnik od 20.11.2014. (van snage), PDF icon Pravilnik od 21.01.2015. (van snage)
Pravilnik o evidenciji vanjskog duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_09
Pravilnik o postupku dostavljanja i vodjenju evidencije kolektivnih ugovora za podrucje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42_16
Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25_13, PDF icon 47_18, PDF icon 29_20
Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon Pravilnik od 30.08.2018. (van snage), PDF icon Pravilnik od 08.07.2019. (van snage), PDF icon Pravilnik od 28.04.2020. (van snage), PDF icon Pravilnik od 16.11.2022.
Pravilnik o evidenciji unutarnjeg duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_09
Pravilnik o provođenju supervizije u ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44_19
Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 26.02.2018., PDF icon Pravilnik o radu od 02.08.2019., PDF icon Pravilnik od 16.05.2022., PDF icon Pravilnik od 21.12.2022.
Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_17
Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nadzora u ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11_11
Pravilnik o evidenciji garancija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_09
Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 30.01.2017. (van snage), PDF icon Pravilnik o radu od 28.08.2019. (van snage), PDF icon Pravilnik od 20.12.2022.
Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11_11, PDF icon 9_22
Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33_16, PDF icon 89_16, PDF icon 9_17, PDF icon 33_17, PDF icon 67_17, PDF icon 9_18, PDF icon 27_18, PDF icon 55_18
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine sredstava kojima se finansiraju/sufinansiraju troškovi pripreme i distribucije toplog obroka u javnim kuhinjama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46_19, PDF icon 20_23
Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_18
Pravilnik o radu Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 14.08.2018. (stavljen van snage), PDF icon Pravilnik od 11.09.2019. (stavljen van snage), PDF icon Pravilnik od 25.02.2022., PDF icon Pravilnik od 24.11.2022.
Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju troškova rada javnih kuhinja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18_07
Pravilnik o prevenciji i sprečavanju korupcije u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije, te zaštiti lica koje prijavi korupciju u Ministarstvu Interni dokument PDF icon Pravilnik